Smlouva: Dohoda o provedení práce (DPP) – Vzor ke stažení

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět. Zákonná lhůta je 15 dní, ale v DPP si lze sjednat odlišnou lhůtu. Zaměstnanec může odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

Zdroj Zde