Správa železnic navrhla Odolene Vodě kvůli vedení vysokorychlostní tratě kompenzační opatření

Město Odolena Voda požaduje kvůli stavbě vysokorychlostní trati tunely ve dvou lokalitách – v blízkosti přírodní rezervace Vršky pod Špičákem a vrchu Na Skalech. Bezmála šedesátikilometrový úsek vysokorychlostní tratě Podřipsko je součástí mezinárodního spojení Prahy s Drážďanami. Vznikne na něm terminál u Roudnice nad Labem, který zvýší dostupnost rychlé dopravy v regionu.

Správa železnic a město Odolena Voda pravidelně projednávají přípravu vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko, která spojí Prahu s Lovosicemi. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření. Ty by měly přispět k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.

Město Odolena Voda na jednání zpřesnilo své požadavky ohledně vedení VRT v blízkosti přírodní rezervace Vršky pod Špičákem a vrchu Na Skalech.

Požaduje například tunelové vedení tratě v těchto lokalitách, které bude rozpracováno ve třech variantách pro zajištění celistvosti rezervace a průchodnosti krajinou. Právě tyto body považuje starostka Odoleny Vody Hana Plecitá za klíčové.

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík ocenil aktivní přístup města při realizaci projektu.

„Dlouhodobě deklarujeme naši snahu o minimalizaci negativních dopadů nových železnic na své okolí. Aktivním přístupem samosprávy je možné navrhnout taková řešení, která mohou život v obcích naopak zkvalitnit. Úpravy veřejných prostranství přiléhajících k VRT jsme díky intenzivní spolupráci s municipalitou mohli navrhnout například v pražských Běchovicích,“ uvedl Martin Švehlík.

„Vítám, že se Správa železnic snaží v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a EIA zapracovat požadavky samospráv, a stojí o spolupráci v rámci celého územního řízení,“ řekla starostka Odoleny Vody Hana Plecitá.

Připomínkami města k vedení tratě se budou věnovat mimo jiné projektanti, kteří vzejdou z aktuálně probíhajícího zadávacího řízení na DÚR.

Bezmála šedesátikilometrový úsek VRT Podřipsko je součástí mezinárodního spojení Prahy s Drážďany.

Vznikne na něm také terminál VRT u Roudnice nad Labem, který zvýší dostupnost rychlé dopravy v regionu.

Úsek budou využívat vlaky s rychlostí až 320 km/h. Správa železnic předpokládá zahájení prací na podrobné dokumentaci v průběhu letošního roku. Stavba by podle harmonogramu měla začít v roce 2027.

(ede)

Celý článek zde