Stavba nové linky pražského metra začíná! Budou na ní jezdit vlaky bez strojvůdce

Metro D. To je název nové linky pražského metra, jehož výstavba započne za pár dní. Nová modrá linka bude plně automatizovaná, vlaky metra budou jezdit bez strojvůdce (tzv.driver less). Projet se po nové trase budou moci cestující v roce 2029.

Úsek trasy D zahrnuje deset stanic. V centru začíná u stanice Náměstí Míru na trase A, kříží trasu C ve stanici Pankrác a pokračuje až na jižní okraj města do Písnice. Jako první vznikne část trasy z Pankráce na Nové Dvory, náklady by měly vyšplhat na 52 miliard korun.

Pro letošní rok vyčlenilo hlavní město v rozpočtu na stavbu metra více než čtyři miliardy korun, magistrát bude stavbu platit jak ze svého rozpočtu, tak o financování prostřednictvím úvěru jedná s Evropskou investiční bankou (EIB).

Moderní technologie

Modrá linka metra bude ukázkou pokročilých dopravních technologií.  Asi nejzajímavější je, že na trase budou jezdit vlaky metra bez strojvůdce (tzv. driverless). Dopravní podnik hl.m.Prahy počítá do budoucna s podobnými vymoženostmi i na ostatních linkách pražského metra.

  • metro s plně automatizovaným provozem bez strojvůdce
  • moderní lehké vlakové soupravy, podélně průchozí mezi vozy
  • bezpečnostní stěny s posuvnými dveřmi mezi nástupištěm a kolejemi
  • nejmodernější generace zabezpečovacího a řídicího systému CBTC, který umožní zkrácení intervalů

Problémy se stavbou

Příprava stavby se potýkala s řadou problémů. Sdružení Pankrácká společnost podalo proti stavbě několik stížností, mimo jiné obvinilo magistrát ze systémové podjatosti, což ministerstvo dopravy následně zamítlo. Od stejných stěžovatelů řešilo i stížnost proti vydání stavebního povolení.

Geologický průzkum na nové trase metra. Foto: DPP hl.m.Prahy

Antimonopolní úřad se zabýval také stížností na tendr, ve kterém DPP vybíral zhotovitele stavby. Také tato stížnost byla zamítnuta.

Naposledy se pak podnik dostal do sporu se společností Inženýring dopravních staveb, která pro stavbu zajišťuje technický dozor. Obě firmy nicméně uvedly, že i přes medializované spory smlouva na dozor platí a stavba ohrožena není.

Současná podoba pražského metra. Zdroj: DPP hl.m.Prahy

Čtvrtá trasa pražského byla zahrnuta již do prvních úvah o síti metra v Praze. Jedná se o liniovou dopravní stavbu, která by zásadně měla zlepšit problematickou dopravní situaci v západní části jižního sektoru města, kde bydlí asi  150 000 obyvatel. Ti dosud mohli  jako do centra využít pouze autobusy a na Kačerově přestoupit na metro C.

Jana Bartošová

Celý článek zde