Stavět udržitelně lze z materiálů, které máme už nyní k dispozici

Dekarbonizace ve stavebnictví byla tématem mezinárodní konference Šetrné budovy 2024, kterou pořádala Česká rada pro šetrné budovy. To nejdůležitější, co na akci zaznělo, přinášíme v unikátním třídílném seriálu. První díl pojednává o šetrných stavebních materiálech, důležitosti carbon managementu či cirkularitě ve stavebnictví.

Karel Fronk, ESG Manager, KKCG Real Estate Group

Carbon management je svébytný a vyhledávaný inovativní obor 

Ve stavebnictví často diskutujeme výhody oběhového hospodářství a snižování emisí skleníkových plynů. Překážkou je, že jako architekti, projektanti a zástupci developerů a stavebních firem máme problém se dohodnout na základních definicích, požadavcích a praktických bodech, které by vedly ke snížení materiálové a uhlíkové náročnosti našeho odvětví.

Jak tedy nejlépe definovat jasné zadání pro Carbon Management? Základem jsou informace o celoživotním hodnocení uhlíku a jejich propojení na výkonové fáze stavebního díla. Ke snížení uhlíkové zátěže ve stavebnictví je nezbytnou podmínkou, aby developeři, architekti, projektanti jednotlivých profesí a stavaři akceptovali již od prvních studií, že Carbon management ve všech výkonových fázích životního cyklu je ZDE a je driverem inovací a ve velké míře i provozní efektivity.

Zásadní úlohu v současné době vidím ve zvyšování kvalifikace a rozšiřování znalostí v oblasti pokročilých energetických a carbon analýz budov. K rozšíření Carbon managementu v celém odvětví stavebnictví bude bezesporu zapotřebí více propojit znalosti materiálového inženýrství a využívání pokročilých digitálních technologií. Výše uvedené bylo na konferenci Šetrné budovy opakovaně diskutováno, a to je pro celý nově tvořící se obor Carbon managementu pozitivní zprávou.

Ondřej Boreš, Corporate Affairs Director, VELUX

Jde stavět udržitelně a za rozumnou cenu

Zdravé bydlení s dostatkem přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu, cenově dostupné a zároveň udržitelné, s minimální uhlíkovou stopou. Na těchto principech loni v Kodani vyrostla vizionářská vesnička sedmi dřevostaveb Living Places. Iniciátorem vzorové výstavby byla skupina VELUX, globální lídr v oblasti střešních oken a zároveň významný podporovatel udržitelného stavitelství.

Zajímavost :  Tabulka: Důchodový věk po zvýšení a jak funguje předčasný odchod od penze

Ve spolupráci s architekty z EFFEKT + MOE engineering byly všechny materiály, stavební postupy a technologie použité v Living Places pečlivě vybrány tak, aby snížily dopad na životní prostředí. Výsledkem byly objekty s téměř třikrát nižší produkcí CO2 (3,8 kg CO2 na m2/rok), než vykazují průměrné novostavby v Dánsku (11,1 kg CO2 na m2/rok). Jejich cena byla i pod cenovou hladinou, za kterou se běžně staví v Česku. Třípodlažní domy zároveň modelovým způsobem zajišťovaly zdravé vnitřní klima s dostatečným přísunem denního světla a čerstvého vzduchu.

Projekt Living Places tak ukázal, že udržitelné stavební postupy jsou dosažitelné s materiály, řešeními a znalostmi, které máme k dispozici už dnes. Více informací lze nalézt na: https://buildforlife.velux.com/en/livingplaces/virtual-tours

Tomáš Hýrek, Business Development Manager, Stora Enso

Dřevo – stavební materiál budoucnosti

Prezentace Let’s build – for future generations nás zavedla do světa dekarbonizace stavebnictví a zdůraznila význam dřeva jako klíčového materiálu pro budoucnost.

Současný způsob života překračuje planetární hranice každý rok, což má neudržitelné dopady na životní prostředí. Pro přechod na udržitelný způsob života je nezbytná transformace stavebnictví, které je zodpovědné za 38 % světových emisí CO₂. Dřevo, které je obnovitelné, znovupoužitelné a recyklovatelné, se ukazuje jako klíčový materiál pro dosažení této změny. Moderní technologie umožňují stavět vyšší, pevnější a lehčí budovy ze dřeva než kdy dřív. Příklady úspěšných projektů, jako je francouzský projekt Arboretum, demonstrují, že dřevo může výrazně snížit dopad stavebnictví na životní prostředí, a přitom nabídnout výhody jako je rychlejší a bezpečnější výstavba i zvýšený uživatelský komfort.

Zajímavost :  Desivá správa o duši národa (píše Ivan Mikloš)

Stora Enso nabízí soubor prefabrikovaných stavebních komponent ze dřeva, které zvyšují efektivitu a usnadňují přechod od fosilních stavebních materiálů. Společnost také investuje do digitálních služeb pro snadnou projekci i montáž, které podporují rozvoj dřevostaveb a zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu. Moderní dřevěná řešení jsou navíc dostupná z lokální výroby z českého dřeva.

Udržitelná výstavba ze dřeva ve velkém měřítku není jen vizí budoucnosti. Změna je možná už dnes. Již nyní se investoři a developeři stále častěji rozhodují pro dřevo jako stavební materiál, Českou republiku nevyjímaje. V závěru prezentace zazněla výzva k bližší vzájemné spolupráci, která je pro transformaci stavebnictví 21. století nezbytná. Se dřevem jako hlavním prvkem můžeme postavit udržitelnější budoucnost pro nás i pro další generace.

Eva Nykodymová, Health&Safety and Environmental Manager, Skanska

Jak stavět udržitelně

V rámci prezentace na konferenci Šetrné budovy 2024 jsme se věnovali tématu ESG, uhlíkovému reportingu, dekarbonizaci stavebnictví a cirkulární ekonomiky. Důležité pro nás bylo na praktických příkladech ukázat, nejen jakým způsobem lze dopad na životní prostředí snižovat, ale také jak přírodě pomoci, jak umíme oblast a území, kde stavíme, podpořit, rozvíjet a v rámci projektů přispívat k udržitelným řešením. 

Zajímavost :  Deti pracovali zadarmo alebo za malinovku. V reedukačných centrách vyšetrujú aj obchod s ľuďmi

Představili jsme dva projekty, a to rezidenční Modřanský cukrovar charakteristický propracovanou modrozelenou infrastrukturou, hospodárným bydlením zaměřeným na udržitelnost, inovace a přispěním komunitě celkovým rozvojem území, a projekt Merkuria, který je výjimečný svým přístupem k selektivní demolici a v maximální míře aplikuje principy cirkulární ekonomiky v rámci postupného rozebírání objektu.

Dalším důležitým faktorem je, zda se naše očekávání potkávají s očekáváními klientů a zda by nestačilo pouze naplnit požadavky norem a právní úkony. Víme, jak rychle se trh a očekávání mění a jak je důležité umět reagovat nejen na aktuální potřeby, ale také aktivně jednat v rámci klimatických cílů.

Prezentace mluvčích jsou ke shlédnutí zde.

Video placeholde

• Hero & Outlaw a.s.

Zdroj Zde