Udržitelné investice jsou v kurzu

Raiffeisenbank se hlásí k odpovědnému bankovnictví. Jak přesně vypadají vaše hlavní aktivity v oblasti ESG?

Promítáme do nich všechny tři aspekty ESG – tedy environmentální, sociální i ekonomicky udržitelné řízení. Naše mateřská společnost je signatářem principů odpovědného bankovnictví podle OSN – ty nám dávají základní rámec, jak fungovat v souladu s principy udržitelnosti – a také Pařížské dohody o klimatu. Raiffeisenbank v Česku (RBCZ) navíc podepsala memorandum České bankovní asociace pro udržitelné finance. 

V environmentální oblasti se teď soustředíme zejména na financování projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie. A klientům nabízíme financování inovací, které vedle vyšší produkce přinášejí i snižování emisí CO₂.

Samozřejmě řešíme také svoje vlastní enviromentální dopady. Měříme emise a pracujeme na jejich snižování, zlepšujeme podmínky pro třídění odpadu, digitalizujeme a snižujeme svoji energetickou náročnost. V sociální oblasti se pak mimo jiné zaměřujeme na vzdělání, konkrétně finanční gramotnost dětí a mládeže v projektu Zlatka.in, ale i řadu dalších projektů.

Loni jste jako první banka v Česku vydali zelené dluhopisy. Budete pokračovat?

Určitě. Loňská emise zeleného bondu měla hodnotu 350 milionů eur, tedy téměř devět miliard korun. Konkrétně se jednalo o zelený MREL bond, emitovali jsme ho s využitím ICMA Green Bond Principles. To je rámec, který definuje, jak můžeme takto získané finance využít. Konkrétně z nich financujeme projekty zelených budov, energetické projekty, projekty zaměřené na zvyšování energetické efektivity, a dopravní projekty, které přispívají ke snižování emisí, nebo lepší využívání půdy. Letos jsme také díky tomu zvítězili v sedmém ročníku cen Climate Bond Awards v kategorii Green Market Pioneer. Tam se oceňují průkopníci v sektoru udržitelného financování.

Jaké problémy nejčastěji řeší vaše firemní klientela v rámci přechodu k udržitelné ekonomice?

Část komplikací je spíš technická nebo technologická, obecně je ale největším problémem nejasnost legislativy na české i unijní úrovni. Mnoho firem to odradí, aby ESG zařadily do své agendy. Raiffeisenbank založili speciální tým odborníků, který je na ESG zaměřený a který s klienty řeší i velmi konkrétní otázky. Během léta bychom také chtěli spustit informační web o možnostech ESG financování.

Které produkty můžou klientům v období přechodu pomoct? Jak fungují například úvěry navázané na plnění ESG indikátorů?

Ty úvěry v sobě nesou cenovou motivaci podmíněnou plněním konkrétních cílů v oblasti udržitelnosti. Nejčastěji se jedná o snižování emisí, případně o další cíle, které mohou mířit pouze na oblast environmentální, případně i na další pilíře ESG. Cíle ale musí být jednoznačné, měřitelné, aby klienta motivovaly k efektivním změnám. Tento typ úvěrů v současnosti děláme na individuální bázi a nastavení jednotlivých indikátorů je vždycky založené na předchozích diskuzích s klientem, jeho aktuální situaci a cílech, které společně definujeme.

Novinkou mezi vašimi produkty je financování fotovoltaických elektráren formou investičního úvěru. Proč jste ho do portfolia zařadili?

Reagujeme tak na sílící poptávku po financování zejména ze strany malých a středních podniků. Ty teď čelí zvyšujícím se cenám energií a o fotovoltaiku mají zájem prakticky bez ohledu na obor nebo velikost firmy.

Co musí klient splnit, aby úvěr získal?

Základním požadavkem je, aby elektrárnu stavěl pro vlastní potřebu. Počítáme s tím, že tímto způsobem budeme financovat projekty s výkonem do 1MW. Potom případně i větší projekty, ale to už bude záležet na individuálním posouzení.

Vedle vlastní fotovoltaické elektrárny, ať na střeše, nebo na zemi, pak můžeme tímto způsobem financovat i související stavební úpravy či řešení na uchovávání přebytečné energie, všechno bez ohledu na to, zda klient bude žádat o dotaci. A umíme také refinancovat už existující fotovoltaické elektrárny.

Se žádostí o dotaci pomůžete?

Zde stavíme na zkušenostech a znalostech silného partnera, který našim klientům dokáže poradit s výběrem vhodného programu a provést klienta celým procesem. V případě zájmu klientovi také doporučíme technického realizátora. V neposlední řadě nabízíme i pojištění, které pokrývá specifika, jež fotovoltaická elektrárna a její provoz přinášejí. Jinými slovy dokážeme klientovi pomoci s celým procesem, případně ho podpořit jen v jeho vybraných fázích.

Neobáváte se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí, že se trendy směřující k udržitelnosti obecně zpomalí?

Válka na Ukrajině a makroekonomická situace jsou dva významné vlivy, které mění chování všech subjektů na našem trhu. V souvislosti s ESG v současné době pečlivě sledujeme a s experty konzultujeme zejména tlak na odklon od fosilních paliv a téma energetické bezpečnosti. Situace stále víc ukazuje na potřebu jasného strategického plánu, jak se stát nezávislými na importu fosilních paliv od jednoho dominantního dodavatele. Myslím tedy, že dál bude zrychlovat energetická decentralizace, dekarbonizace a poroste potřeba nových technologických inovací. Zpomalení nevidíme ani v implementaci myšlenek Green Dealu na úrovni Evropské unie, která před pár týdny schválila další regulatorní balíček.

Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde |