Úřad povolil skupině PPF kontrolu nad společnostmi elektronického mýtného

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti PPF a.s. a fyzické osobě M.O. převzít společnou přímou kontrolu nad společností ITIS Holding a.s. a jejím prostřednictvím společnou nepřímou kontrolu nad společnostmi CzechTolls.r.o. a TollNet a.s. Podle Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Společnost CzechToll působí v oblasti satelitních mýtných systémů na území České republiky. Při této činnosti společnost CzechToll dlouhodobě spolupracuje se společností SkyToll, která je slovenským provozovatelem systému elektronického mýta a systému pro zpoplatnění osobních automobilů elektronickými dálničními známkami.

Společnost TollNet se zaměřuje na zpoplatňování uživatelů dálnic, silnic a dalších prvků dopravní infrastruktury a kooperativní inteligentní dopravní systémy. V rámci této činnosti spolupracuje se společností CzechToll a je aktuálně jejím klíčovým dodavatelem, přičemž jí dodává zejména palubní jednotky pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.

Společnost PPF je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny, která působí v řadě evropských i asijských zemí.

Společnost ITIS Holding je holdingovou společností doposud náležející výlučně do skupiny PPF. Po realizaci navrhovaného spojení soutěžitelů bude pod společnou kontrolou skupiny PPF a fyzické osoby M.O., přičemž bude zajištovat holdingové řízení společností CzechToll, TollNet, SkyToll aPaySystem.

Úřad hospodářské soutěže konstatoval, že nedojde v důsledku realizace navrhované transakce k podstatným změnám, proto spojení povolil.

Tomáš Rovný

Celý článek zde