Úroky z hypotéky v daňovém přiznání 2022: Kdy jdou odečíst?

Zaplacené úroky u hypotéky si lze odečíst z daní jednou ročně, a to u zaměstnanců při ročním zúčtování daně zaměstnavatelem a u osob samostatně výdělečně činných v rámci podávaného přiznání k dani z příjmů fyzický osob.

„Osoby samostatně výdělečně činné si zaplacené úroky z hypotéky za rok 2022 zahrnou do svého daňového přiznání. Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 je do 3. dubna 2023. V případě elektronického podání se tato lhůta prodlužuje do 2. května 2023. Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro podání daňového přiznání do 3. července 2023,“ doplňuje Veronika Kráčmar Hegrová, obchodní ředitelka hyponamiru.cz.

Podmínkou je vlastní bytová potřeba

Podmínky možnosti odpočtu úroků nejsou nijak složité. Důležité je splnit, aby nemovitost sloužila k vašemu bydlení, případně někomu z blízké rodiny. Pojem bytová potřeba je celkem široký.  

Rozumí se jí například výstavba nebo rekonstrukce rodinného či bytového domu, koupě dokončeného i rozestavěného rodinného domu a bytu, koupě bytu od soukromého vlastníka nebo developera, pozemku, na kterém bude zahájena výstavba do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nebo vypořádání společného jmění manželů či spoludědiců.

„Užívání nemovitosti pro vlastní bydlení je nejlépe prokázat listem vlastnictví,  občanským průkazem a úvěrovou smlouvou. Výhodou může být také to, že odpočet daní se vztahuje také na klienty, kteří mají hypotéku nebo úvěr pouze za účelem modernizace svého vlastního bydlení. Nemusí se tedy jednat pouze o pořízení nového bydlení, jako tomu bylo v minulosti,“ uvádí Jana Vaisová, specialistka na úvěry na bydlení ze společnosti Fingo.cz. 

„Poplatník předmět bytové potřeby pak užívá k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů,“ dodává  Ivana Brancuzká, country manažerka společnosti Crowe.

Maximální výše odpočtu

Pro maximální výši odpočtu je rozhodující, kdy jste si nemovitost na hypotéku pořídili. „Pokud k tomu došlo před 1. lednem 2021, horní hranice pro odpočet je 300 tisíc korun a tudíž je možné na dani ušetřit až 45 tisíc korun. Po tomto datu jde nejvýše o 150 tisíc korun za rok a slevu 22 500 korun,“ vysvětluje Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka účetní firmy UOL Účetnictví.

V potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotéky, které instituce posílají na začátku roku, je vyčíslena jejich celková výše, kterou si můžete ze základu daně odečíst.

Hypoteční kalkulačka >>>

„Při uplatnění úroků z hypotéky je možné dosáhnout pouze daňové vratky, nikoliv daňového bonusu. Úroky z hypotečního úvěru si tedy můžete odečíst pouze tehdy, pokud na dani z příjmu odvedete v roce 2022 více, než činí sleva na poplatníka (pozn. sleva na poplatníka za rok 2022 činí 30 840 korun). Daňovou úsporu nepřinese odpočet úroků například lidem pracujícím za minimální mzdu, OSVČ s nulovým nebo velmi nízkým ziskem a osobám pracujícím na dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun,“ vysvětluje Veronika Kráčmar Hegrová.

Odpočet úroků při refinancování hypotéky

Odpočet zaplacených úroků hypotečního úvěru z daňového základu je možné uplatnit i v případě přenesení hypotéky k jiné bance (tzn. refinancování hypotéky). „Úroky z úvěru na bydlení nelze naopak od základu daně odečíst například u investiční nemovitosti (pozn. nemovitost určená k pronájmu) a nemovitosti využívané k podnikání či rekreaci (úroky z hypotéky na chatu tedy bohužel nelze). Jednotlivé bytové potřeby jsou podrobně popsány v § 15 zákona o daních z příjmů,“ informuje Veronika Kráčmar Hegrová.

Kalkulačka: Refinancování hypotéky 2023 >>> 

Zdroj Zde