V Česku přibylo mezi podnikateli za poslední tři měsíce Ukrajinců, ale i Rusů

Nárůst za toto období byl třikrát vyšší než u podnikatelů z Vietnamu, kteří z cizinců s počtem přibližně 20.700 tvoří po Slovácích třetí největší podnikatelskou skupinu.

MPO ve druhém čtvrtletí letošního roku evidovalo zhruba 106.300 zahraničních podnikatelů, mezikvartálně asi o 2400 více. Celkem v ČR podnikalo 2,6 milionu lidí, z toho 80 procent bylo fyzických osob, zbytek tvořily právnické osoby.

Počet ukrajinských podnikatelů v tuzemsku stoupl v meziročním srovnání přibližně o 2200. Nejvíce jich ke konci června působilo v Praze, a to zhruba 12.600. Za poslední tři měsíce jich přibylo 522. Středočeský kraj hlásil k 30. červnu asi 4200 ukrajinských podnikatelů, o 224 více než ke konci března. Větší počet Ukrajinců dále podnikal v Jihomoravském kraji, konkrétně 1860 a v Ústeckém kraji, kde bylo 1290 ukrajinských podnikatelů.

Podnikatelů z Ruska meziročně přibylo asi 450. Nejvíce jich bylo v hlavním městě, a to 67 procent z jejich celkového počtu. V letošním druhém čtvrtletí vzrostl v tuzemsku také počet běloruských podnikatelů o 33 na 852. Bělorusko je válečným spojencem Ruska v invazi na Ukrajinu započaté 24. února.

České úřady od počátku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vydaly ukrajinským uprchlíkům 396.181 víz dočasné ochrany, vyplývá z údajů ministerstva vnitra. Přesný počet běženců, kteří pobývají v ČR, není ale znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v tuzemsku zůstává 280.000 až 300.000 uprchlíků.

Slováci jsou podle dat MPO druhou nejpočetnější podnikatelskou skupinou v ČR mezi cizinci, ke konci června jich bylo přibližně 22.300, o 353 více než k 31. březnu. Meziročně se jejich počet zvýšil o 1366. Nejvíce jich podnikalo v Praze, konkrétně asi 8900. V Jihomoravském kraji jich k 30. červnu působilo zhruba 3300.

Celý článek zde |