Viac ako 310 miliónov eur putovalo na školy, škôlky, verejnú dopravu aj cesty

Viac ako 310 miliónov eur z kľúčového eurofondového balíka išlo na školy, škôlky, verejnú dopravu aj cesty. Okrem toho považuje vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) za kľúčové v oblasti regionálneho rozvoja presadenie novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Z dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja smerovalo takmer päť miliónov eur do okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. O ďalších 12 miliónov eur Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zvýšilo pôvodnú výzvu za 4,9 milióna eur na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov v najmenej rozvinutých okresoch.

„K pôvodne podporenej päťdesiatke obcí sme vďaka zvýšeniu výzvy o 12 miliónov eur mohli pridať ďalších 100 obcí, ktoré zlepšia nielen svoju zanedbanú dopravnú infraštruktúru, ale tiež napríklad obnovia svoje kultúrne pamiatky a pamätníky,“ uviedla Remišová.

Podporili aj amatérsky šport

Mimovládne organizácie boli podporené dotáciou 1,1 milióna eur. Podpory sa dočkal tiež amatérsky šport v regiónoch. Z výzvy v objeme 12 miliónov eur budú môcť obce a mestá postaviť nové športové haly na športové aktivity detí a mládeže. Hlavným nástrojom na podporu rozvoja regiónov je eurofondový Integrovaný regionálny operačný program (IROP), v rámci ktorého ministerstvo tento rok vyhlásilo 11 výziev za takmer 220 miliónov eur.

Takmer 54 miliónov eur išlo z IROP na rekonštrukcie a budovanie ciest II. a III. triedy. Ďalej 40 miliónov smerovalo na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji, kde chýbajú tisícky miest pre školákov a stovky tried. Situáciu s nedostatkom miest v materských školách zmierňuje ďalšia výzva v objeme 13 miliónov eur.

„S nedostatkom miest v škôlkach bojujú mnohé mestá a obce. Je to vážny problém, ktorý dolieha na rodičov detí v predškolskom veku. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať alternatívne a neraz aj finančne náročnejšie riešenia. Preto je podpora kapacít a modernizácia škôlok jednou z našich priorít pomoci regiónom,“ upozornila Remišová.

Rozvoj cyklodopravy

Veľký dopyt v regiónoch je po rozvoji cyklodopravy. Na nové cyklocesty išlo vyše 21 miliónov eur a pre samostatný projekt v Národnom parku Poloniny ďalších 10 miliónov eur. Na podporu verejnej zelene v mestách išlo 17 miliónov eur. MIRRI SR tiež zvýšilo z pôvodnej výšky 29 miliónov eur na 123 miliónov eur výzvu na podporu verejnej dopravy v obciach, mestách a krajoch.

Nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce Interreg, vďaka ktorým išlo 97,5 milióna eur na projekty zamerané na ekológiu a udržateľnosť, ale aj na záchranu kultúrnych pamiatok, podporu turizmu a regionálnej spolupráce. Príspevkom pre podporu miestneho turizmu a ekonomiky v regiónoch je obnova 19 historických kultúrnych pamiatok za takmer 16 miliónov eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Medzi obnovenými pamiatkami sú napríklad Draškovičovský kaštieľ v obci Čachtice, hrad Beckov či barokový kaštieľ rodiny Motešických v Ladcoch.

Rezort sa taktiež tento rok pripravoval na budúce čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Ten podporí dodržiavanie Európskej zelenej dohody a dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Pre Slovensko je z fondu vyčlenený balík 459 miliónov eur, ktorý prispeje k riešeniu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov spojených s dekarbonizačnými procesmi.

Celý článek zde