Výpadek elektrického proudu může člověka zaskočit. Co dělat a kam raději nevolat?

Výpadek elektrického proudu může člověka zaskočit. Co dělat a kam raději nevolat?

Zdroj: Depositphotos

Výpadky elektřiny jsou poměrně běžným problémem, který čas od času postihne každou domácnost. Pokud k něčemu takovému dojde, v první chvíli je nutné zjistit, zda jde o výpadek lokální, nebo se naopak jedná o výpadek plošný. Zatímco ten první je člověk obvykle schopný vyřešit sám, v případě výpadku plošného musí počkat, až situaci vyřeší dodavatel energie.

Lokální výpadek elektřiny v domácnosti

Pokud došlo k výpadku elektřiny, když jste měli v provozu několik spotřebičů najednou, například jste vařili, měli spuštěnou myčku i pračku a zapnuli si televizor, je více než pravděpodobné, že došlo k výpadku hlavního jističe, proudového chrániče nebo přepálení pojistek. Nejprve zkontrolujte, zda se jedná o výpadek proudu opravdu jen ve vaší domácnosti. Pohledem z okna zjistěte, zda venku svítí světla lampy, sousedi a podobně.

Pokud venku světla svítí, zkontrolujte svoji domácnost, a pokud najdete nějakou funkční zásuvku nebo světlo svítící v druhé místnosti, jde o chybu v jednom okruhu, na kterou zareagovaly pojistky. Mohla prasknout žárovka nebo jste síť mohli přetížit použitím několika spotřebičů najednou.

Když nefungují světla a zásuvky v celém domě (bytě), ale potmě jste stále pouze vy, jde jen o místní výpadek a musíte zkusit ,nahodit‘ hlavní jistič. Ten najdete v elektroinstalaci vedle elektroměru – hodin, které měří vaši spotřebu elektřiny. Zkontrolujte páčky jističe a ty, které jsou dolů, přesuňte do původní polohy.

Problém ale může nastat u starších bakelitových pojistek. Můžete zjistit, že pojistka nahodit nahoru nejde. Vytáhnete ji, ale neudrží se. Zkuste 15 minut počkat, než vychladne, a pak to zkuste znovu. Pokud to nepůjde, může být přepálená a je třeba ji vyměnit.

Přerušení dodávek elektřiny

Pokud jste zjistili, že výpadek postihl celou ulici, čtvrť nebo část města, jedná se o plošný výpadek a potom vám nezbývá než počkat, až budou dodávky elektřiny obnoveny. O plánovaném přerušení dodávky elektrické energie jsou distribuční společnosti povinny informovat veřejnost aspoň 15 dní předem, nejčastěji na svých webových stránkách, kde je současně k nalezení i mapa aktuálních výpadků elektřiny, nahlášených i neohlášených.

Distribuční společnosti disponují takzvanou poruchovou linkou, nicméně během plošného výpadku elektřiny se nedoporučuje tuto linku kontaktovat z důvodu jejího možného přetížení. Pro více informací se můžete obrátit na webové stránky distributorů nebo případně na jejich účty na sociálních sítích, kde zveřejňují aktuální výpadky elektřiny.

Pokud dojde k neohlášenému, nenadálému přerušení dodávek, je distributor povinen dodávky elektřiny obnovit do 18 hodin (v Praze do 12 hodin) od přerušení, v opačném případě může zákazník po distributorovi žádat náhradu.

Například společnost ČEZ Distribuce spustila pro tyto případy web www.bezstavy.cz, kde zjistíte, jestli je na dané adrese plánovaná odstávka nebo porucha, kterou už technici řeší, případně i odhadovaný čas opětovného spuštění elektřiny. A samozřejmě můžete snadno sami poruchu nahlásit.

Pro nahlášení poruchy si připravte:

  • vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy),
  • adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy,
  • kontaktní telefon,
  • informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohrožení zdraví, života, nebo škody na majetku většího rozsahu),
  • popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO, bez dodávky elektřiny, kolísání napětí).

Pokud se bude jednat o větší výpadek, vypojte raději spotřebiče ze sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Jedním z nejkritičtějších spotřebičů je určitě lednička, popřípadě mrazák.

Zároveň si překontrolujte, že u nich jsou zavřené dveře. Moderní lednice a mrazáky už mají vyspělou technologii a vysokou izolaci a v mrazáku se potraviny budou chladit i samy o sebe. Pokud je zcela zaplněný, potraviny v něm vydrží až dva dny, lednice zvládne výpadek bezpečně v délce čtyř hodin. Lednici ani mrazák neotvírejte často, aby nedošlo ke zbytečnému úniku chladu.

Pozdní zaplacení faktur

Jestliže jste i přes několik výzev od dodavatele nezaplatili za dodávky elektřiny, nejedná se pravděpodobně o výpadek proudu, ale o přerušení dodávek elektrické energie pro neplacení. Kontaktujte proto včas zákaznický servis a pokuste se upravit možnosti platby, případně nastavit splátkový kalendář. Odpojení elektřiny a její opětovné připojení vás bude stát nemalé poplatky, takže stojí za to se této situaci vyhnout.

Příprava na aktuální výpadek elektřiny

V případě, že jsou dopředu ohlášeny silné bouřky a větry, je možné se na výpadek elektřiny připravit. Víte, jak na to? V případě možných očekávaných výpadků elektřiny můžete provést několik opatření, jimiž si situaci, pokud nastane, zjednodušíte.

Dobijte svůj mobilní telefon a powerbanku a připravte si přenosné svítilny, náhradní baterie nebo také svíčky. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj, zkontrolujte jeho stav. Dotankujte pohonné hmoty.

V nejhorším možném případě by se také mohlo jednat o blackout. Jedná se o rozsáhlý výpadek elektřiny, noční můru naší civilizace. Zde je pár rad i pro tento případ:

  • poslouchejte místní stanici kvůli aktualizovaným informacím a sledujte zprávy, které obdržíte do poštovních schránek,
  • vypněte a odpojte všechna zařízení, domácí vybavení (klimatizační zařízení) nebo elektroniku, kterou doma používáte,
  • vyhněte se problémům se ztrátou dat v počítačích tak, že budete pravidelně provádět zálohy dat na disky, ke kterým máte fyzický přístup,
  • nechte jednu lampu/světlo zapnuté, abyste měli okamžitou odezvu, až se obnoví dodávky elektrické energie,
  • používejte pouze baterku pro nouzové osvětlení; v případě použití svíček hrozí nebezpečí vzniku požáru.

V případě vícedenního výpadku elektřiny budete pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody i zdroj tepla nebo na čem vařit. Pro tyto situace je dobré mít doma v záloze alespoň campingový vařič. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků.

Co dělat v případě výpadku elektrického proudu?

V první řadě je třeba zkontrolovat, zda se jedná o výpadek týkající se pouze vaší domácnosti, nebo zda je to plošný problém.

Co dělat, pokud došlo jen k výpadku hlavního jističe?

Vedle elektroměru v elektroinstalaci je třeba navrátit páčky, které spadly, pohybem nahoru do původní polohy.

Na koho se obrátit v případě plošného výpadku?

Většinou je třeba počkat, až elektrika prostě začne fungovat, ale pro bližší informace se můžete obrátit na webové stránky svých distributorů. Volat se nedoporučuje pro pravděpodobné přetížení linky.

Celý článek zde |