Výše finančních prostředků, které ministerstvo vynaložilo od 24. února 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině

Publikováno:

2.6.2022

Autor:

odbor 21200

Smlouva na VZMR na zajištění informační linky 1212 v souvislosti s aktuálně vzniklou krizovou situací je uzavřena na období od 1. dubna do 30. června 2022.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 17. května 2022 na žádost, týkající se výše finančních prostředků, které ministerstvo vynaložilo od 24. února 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo vynaložilo od 24. února 2022 do data podání žádosti v souvislosti s válkou na Ukrajině finanční prostředky ve výši

– 3 049,20 Kč za výrobu samolepek (logo ministerstva s vlajkou Ukrajiny),

– 5 520 Kč za nákup ukrajinských státních vlajek na budovy ministerstva,

– 587 291,55 Kč za zajištění informační linky 1212 (za duben 2022).

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že smlouva na VZMR na zajištění informační linky 1212 v souvislosti s aktuálně vzniklou krizovou situací je uzavřena na období od 1. dubna do 30. června 2022.

Celý článek zde |