Výše nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov užívaných ministerstvem

Publikováno:

11.4.2022

Autor:

odbor 21200

Seznam budov, které si ministerstvo pronajímá nebo které vlastní a nákladů spojených s jejich úklidem a případným pronájmem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 28. března 2022 na žádost, týkající se výše nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov užívaných ministerstvem v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona datový soubor Tabulka_pronájem_úklid_2017_2021 obsahující seznam budov, které si ministerstvo pronajímá nebo které vlastní a nákladů spojených s jejich úklidem a případným pronájmem.

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 10 zákona, že datové soubory jsou poskytovány v otevřeném strojově čitelném formátu xlsx.

Celý článek zde |