Vzdělávací články Kryptomagazinu, které byste si měli přečíst (1. část)

Za necelý rok jsem pro Kryptomagazin zpracoval již poměrně dost edukativních článků. Jejich účelem je, aby mí čtenáři a sledující měli relevantní podklady k tématům a pojmům, se kterými v analýzách operujeme. Jednoduše řečeno slouží k tomu, abyste rozuměli všemu, co říkám – případně, co říkají jiní analytici.

Vzhledem k vysokému počtu článků, jsem se rozhodl vytvořit stručný rozcestník na jednotlivá témata. Samozřejmě s krátkým popisem. Pořadí témat je dle jejich důležitosti. Respektive, jak je osobně vnímám. Rozcestník je koncipován na vícero dílů – minimálně na tři části.

1. Úrokové míry

Úrokové míry jsou objektivně vzato nejvíce důležitý faktor ovlivňující finanční trh. Proto je naprosto klíčové mít alespoň základní znalosti, které vám poskytne uvedený článek.

Úroková míra (sazba) – význam v ekonomice a finančních trzích

Z článku se dozvíte kontext, druhy úrokových měr a jak se vlastně tvoří. Což souvisí s měnovou politikou centrálních bank. Mimo jiné se zde dozvíte, jak úrokové míry mají vliv na inflaci a HDP. Samozřejmě jsou zde i konkrétní příklady, jak úrokové sazby ovlivňují konkrétní trhy.

2. Inflace

Druhé místo bezesporu zaujímá inflace. Obzvlášť v dnešní době se jedná o vskutku aktuální téma. Proto by měl mít každý investor o inflaci alespoň základní povědomí.

Druhy inflace – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Z článku se dozvíte, že definice inflace vlastně není jednotná – měnová vs. spotřební koš. Krátce je proto nastíněn i pohled neoklasické školy (monetaristů).

3. Investiční rizika

Článek na investiční rizika je vlastně taková nástavba na předešlé dva zmíněné články. Riziko změn úrokových měr a inflační riziko totiž patří mezi nejzákladnější témata při vyhodnocování rizik na trhu.

Investiční riziko a jeho druhy

V rámci článku je proto rizikovost obecně definována. Pak se navazuje jednotlivými druhy investičních rizik.

4. Výnosová křivka

Článek na výnosovou křivku je nyní nanejvýš aktuální. V textu je dostatečně vysvětleno, co vlastně výnosová křivka reprezentuje. Jaké jsou souvislosti. A proč je důležité ji sledovat.

Výnosová křivka – co reprezentuje její tvar a jaké je využití?

Nechybí jednotlivé druhy výnosových křivek s jejich vizualizací. Přirozeně je u nich dostatečně vysvětlena interpretace. Každá podoba výnosové křivky totiž znamená jiné očekávání. Výnosové křivce se ze srandy říká křišťálová koule, což v mnohých může vzbuzovat dojem, že je křivka v reálu nepoužitelná. Opak je ale pravdou. Jedná se o nástroj, který skutečně dokáže i několik měsíců dopředu predikovat pád finančního trhu.

5. Dluhopisový trh

Další místo zaujímá příspěvek na dluhopisový trh, což je téma úzce související s těmi předešlými – primárně s výnosovou křivkou.

Dluhopisový trh – proč je pro investory tolik důležitý?

V rámci článku se dozvíte, co vlastně dluhopisový trh reprezentuje. Primárně se zabýváme trhem federálních dluhopisů, kde je zároveň vysvětleno, proč je to snad nejdůležitější trh na světě. Operuje se zde s pojmy jako averze vůči riziku a risk-free.

6. Kvantitativní uvolňování/utahování

Kvantitativní uvolňování je docela zprofanované téma a poměrně často se o nástroji referují naprosté nesmysly. Proto jsem zpracoval text, u kterého jsem čerpal z relevantních zdrojů. Z článku se dozvíte, co vlastně kvantitativní uvolňování je. V příspěvku je zmíněná i historie, která se datuje až do Japonska k přelomu milénia.

Kvantitativní uvolňování (Quantitative easing) – jak tento nástroj centrálních bank funguje?

Především je zde zevrubně rozebráno, jak vlastně nástroj funguje. Dostatečně jsem objasnil, že to mýtické tisknutí peněz je vlastně jenom takové pejorativní. Přirozeně jsem nastínil i důsledky, které z nástroje vyplývají. Zahrával jsem si i s myšlenkou, že kvantitativní uvolňování může za určitých okolností fungovat i deflačně. I kdy ve spojitosti s dnešní situací to může působit jako úsměvná úvaha.

Kvantitativní utahování (QT) – jak nástroj funguje?

Kvantitativní utahování je opakem kvantitativního uvolňování. Zase se jedná o hodně aktuální téma, které si zasluhuje pozornost každého investora/spekulanta. V článku je zase vysvětleno, jak nástroj funguje – i účetně. Původně jsem vycházel z práce Josepha Wanga, který pracoval ve Federální rezervní bance. Nejpodstatnější částí článku jsou samotné důsledky nástroje pro finanční trhy.

7. Restriktivní měnová politika Fed

Další článek je na restriktivní měnovou politiku. Nyní vyloženě zaměřený na aktuálně novou politiku Federální rezervní banky. V příspěvku je vysvětleno, s jakými nástroji jejich restriktivní měnová politika počítá. I tentokrát jsou uvedeny důsledky, na které je třeba se připravit.

Restriktivní měnová politika Fed – jaké budou důsledky?

V krátkosti jsem se věnoval i poslední projekci Fed. Článek se může zdát být sepsaný na jednu specifickou situaci, ale ve skutečnosti má dlouhodobou hodnotu.

8. Inflační spirála

Zpracování tématu inflační spirály je v podobném duchu jako předešlý článek na restriktivní měnovou politiku Fed – mimo jiné témata spolu souvisí. Čili je inflační spirála obecně definována a následně ukázána na tzv. ASAD modelu. Inflační spirálu jsem vysvětlil i na obyčejném příkladu „ze života“, abych měl jistotu, že pojmu každý čtenář porozumí. Pak jsem se věnoval polemice nad tím, zda nás inflační spirála čeká.

Inflační spirála – je to neodvratné?

Závěr

Všechny uvedené články spolu v různé míře souvisí, díky čemuž má každý čtenář ten potřebný kontext pro pochopení celé problematiky. Velmi dbám na to, aby uvedená témata byla pokud možno, co nejlépe pochopitelná – proto se snažím vše vysvětlovat pomocí grafů.

Možná některé z vás překvapilo, že mezi těmi devíti články nebyl ani jeden na technickou analýzu. Je to záměr, protože studium technické analýzy by mělo následovat až po nastudování uvedených základních témat. Už dávno jsem totiž zjistil, že pokud na to půjdete obráceně, vaše interpretace price action bude zmatená. Laicky řečeno nebudete chápat, co se v tom grafu vlastně odehrává.

Celý článek zde |