Ženy v Praze vydělají jako muži z celé republiky. Tím nádech české mzdové rovnosti končí

Evropa má projít značnými změnami. A nejde jen o oblast environmentální politiky a plnění závazku stát se uhlíkově neutrálním kontinentem. Ze strany vlád zaznívají i stále silnější deklarace ohledně snižování rozdílu mezi výdělky mužů a žen. V českém hlavním městě se v průměru liší o více než deset tisíc korun měsíčně, rozdíly jsou patrné i v porovnání ve zbytku země. Republikový průměr mzdy u mužů je nicméně téměř totožný s průměrnou mzdou žen v Praze. Tyto a další údaje vyplývají z interaktivní infografiky dostupné uvnitř článku.

Zajímavost :  Čtvrtina cestovních kanceláří nepřežila covid. Ty zbývající brojí proti zavedení příspěvků státu

Rozdíly mezi výdělky mužů a žen považuje za problém i česká vláda. Letos schválila strategii s výhledem do roku 2030, zaměřuje se v ní i na otázku rozšíření školek či nabídky částečných úvazků. Během dekády by se měl snížit propad ve mzdách za stejnou náplň práce z 11 na šest procent.

Právě komplikované možnosti sladění rodinného a pracovního života jsou podle expertů jednou z příčin tak rozdílné výše mezd. Problematická je v tomto směru i nad poměry ostatních států velmi dlouhá mateřská.

„Není možné nadále předstírat, že rozdíly v odměňování mezi muži a ženami jsou způsobené jen tím, že ženy upřednostňují rodinu před kariérou, vybírají si méně placená místa nebo nemají zájem o kariérní postup,“ citoval iRozhlas místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou.

Zajímavost :  Podíl Číny na globální těžbě bitcoinů klesl. Dopředu se dere Kazachstán

Výrazně by proto mělo přibýt míst ve školkách a v dětských skupinách. Mladší školáci by měli mít nárok na místo ve družině. Překonávat by se navíc měly stereotypy ve vzdělávání, více dívek by se mohlo věnovat technice a víc hochů sociálním či pedagogickým oborům.

Vládní dokument současně počítá s motivací mužů k zapojení do péče. Víc mužů by mělo chodit na rodičovskou a otcovskou dovolenou. Strategie poukazuje i na to, že se muži dožívají nižšího věku než ženy. 

Nejdražší byty v České republice

Zdroj Zde