Zmena v postupe: Maloletí budú mať právo na vypočutie pred umiestnením do reedukačného centra

Právnou úpravou sa má naplniť požiadavka na zisťovanie názoru maloletého, ktorý je účastníkom týchto konaní.

Vyžaduje si to súčasná situácia (?)

“Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje dňom vyhlásenia, pretože si to vyžaduje súčasná situácia pri umiestňovaní maloletých do reedukačných centier, ktorá odôvodňuje bezprostrednú reakciu v podobe legislatívneho opatrenia,” uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu vyhlášky.

Návrh vyhlášky reaguje aj na zistenia Generálnej prokuratúry SR, podľa ktorých takmer všetky deti umiestnené v reedukačných centrách uvádzali, že neboli informované o súdnom konaní, v ktorom súd rozhodol, že pôjdu do reedukačného centra, a nikto im ani nevysvetlil, dokedy bude ich umiestnenie trvať.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO