Zpráva ČNB o měnové politice, jaro 2024. Vyhodnocení naplnění prognóz z roku 2022

Graf 1 – Srovnání prognóz ČNB z roku 2022 s prognózami ostatních institucí (celoroční údaje za roky 2022 a 2023)Zdrojem dat jsou prognózy ČNB a šetření Ministerstva financí (MF) zveřejňovaná v rámci publikací „Makroekonomické predikce České
ZDROJ: Forex

Zajímavost :  Digitální technologie a oprava domů? (video)