Reklamace

  1. Reklamace se na naše produkty nevztahuje v tom smyslu jak je známe z klasických e-shopů.
  2. Protože jsou naše softwary digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nemáte právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, neboť Vy jakožto spotřebitel přijetím těchto podmínek a uzavřením smlouvy s námi výslovně souhlasíte s tím, že software,ebook (digitální obsah) Vám bude dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my Vám tímto sdělujeme, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy, to vše ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku
  3. Software pro MT4 a MT5 který vyvíjíme je dostupný na marketplace MT4 a MT5 za jiné ceny ” vyšší” – software je před vložením na marketplace ověřen a testován, nemůže být nefunkční čistě logicky a z principu.
  4. Reklamace na výpadky internetového připojení v době vašeho stažení software, e-booku neovlivníme.Proto je reklamace z naší strany nepřípustná.
  5. Reklamace na software který upravujete je nepřípustná. Software AOS je prodáván v defaultním nastavení zaručující ziskovost testovanou za posledních 12 měsíců – upozorňujeme, že toto nemusí být zárukou budoucích výsledků.
  6. Software by měli používat zkušení obchodníci, nikoliv nováčci – neneseme odpovědnost za jeho užití a reklamace je nepřípustná.
  7. Software je prodáván tak jak je s výsledky na reálném účtu doloženo otiskem obrazovky ” printscreenem”, je tedy funkční a provozuschopný – reklamace není přípustná.