Ochrana osobních údajů

Ing.Josef Kadraba | Mladý Obchodník , jakožto provozovatel serverů internetového portálu forexbanka.cz prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetového portálu.

Ing.Josef Kadraba | Mladý Obchodník , jakožto provozovatel serverů internetového portálu forexbanka.cz prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetového portálu forexbanka.cz, které v souvislosti s používáním svých stránek od uživatelů získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.

Přístup k převážné většině informací zveřejňovaných na stránkách portálu forexbanka.cz získá uživatel bez registrace, tj. bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne provozovatelům portálu forexbanka.cz prostřednictvím registrace jakékoliv své osobních údajů, mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy.

Správcem údajů je provozovatel webu forexbanka.cz, Ing.Josef Kadraba, email: [email protected]

Správce zpracovává údaje poskytnuté subjekty údajů nebo z veřejných zdrojů nebo na základě smlouvy od jiného správce. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Podrobnosti o zpracovávání osobních údajů v jednotlivých případech jsou uvedeny zde:

Účelem zpracování je informování veřejnosti a klientů správce o detailech podnikatelských subjektů a vztahů mezi nimi navzájem a o detailech vztahů podnikatelských subjektů k veřejnosti a dále pro statistické účely (výpočty počtu podnikatelů dle různých charakteristik). Zpracování probíhá na základě oprávněných zájmů veřejnosti, správce a jeho klientů; tento zájem je vyjádřen mimo jiné zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Zpracovávána jsou výhradně pouze data poskytovaná jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je správce jako zpracovatel osobních údajů získal na základě smlouvy s jiným správcem. Zdrojem zpracování je k 25. 5. 2018:

seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku,
seznam o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku,
živnostenský rejstřík,
sbírka listin veřejného rejstříku,
registr ekonomických subjektů vedený ČSÚ,
informace o kandidátech a zvolených osobách ze serveru www.volby.cz zveřejněné ČSÚ,
databáze ochranných známek v ČR a EU,
údaje z katalogu ŽivéFirmy.cz.

 

Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Zpracovávanými údaji jsou jméno a příjmení, případně tituly subjektu údajů, adresa bydliště, datum narození, případný vztah k právnických osobám, IČO u fyzických osob podnikatelů. Z evidence volných pracovních míst a katalogu ŽivéFirmy.cz pak i emailová adresa a telefonní číslo, jde-li o zveřejněné pracovní emailové adresy a telefonní čísla. Informace o kandidátech a zvolených osobách ze serveru www.volby.cz pak navíc i věk a politická příslušnost.

Osobní údaje fyzických osob zveřejňované na webových stránkách správce jsou až na dále uvedené výjimky částečně anonymizovány tak, že z nich obvykle nelze bez dalších informací konkrétní fyzickou osobu identifikovat. Anonymizace probíhá tak, že není zveřejňováno datum narození a plná adresa (pouze obec, případně okres či stát bydliště) subjektu údajů. Výjimkou jsou údaje z evidence volných pracovních míst a katalogu ŽivéFirmy.cz, kde může být zveřejněno kontaktní jméno a příjmení, pracovní emailová adresa či telefonní číslo, a dále údaje o kandidátech a zvolených osobách, kde může být zveřejněno plné jméno a příjmení a politická příslušnost, a údaje týkající se ochranných známek, kde může být zveřejněno jméno a příjmení majitele ochranné známky.

Správce nevyužívá získané osobní údaje k marketingovým ani jiným účelům, než výše uvedeným.

Osobní údaje správce ukládá pouze po dobu, po kterou jsou přístupné na zdrojích, po uplynutí této doby budou smazány; správce však může mazané údaje statisticky zpracovat a výsledky dále uchovávat.

 

Uživatel má k osobním údajům získaným správcem údajů tato práva:

právo požadovat přístup k osobním údajům* (čl. 15 Nařízení), jejich opravu*, jsou-li v rozporu se zdrojovými daty, (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz* (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování* (čl. 18 Nařízení),
právo na přenositelnost osobních údajů* (čl. 20 Nařízení),
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů* (čl. 21 Nařízení),
právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

 

* Své žádosti či připomínky správci posílejte na email [email protected]. Vzhledem k tomu, že správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, nebude obvykle schopen identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení (osob se stejným jménem a příjmením bude mít správce v evidenci více). Bude-li uživatel např. žádat o výmaz či bude vznášet námitku, urychlí vyřízení své žádosti tím, že uvede přesnější identifikaci své osoby kromě jména a příjmení, např. bydliště, datum narození, případě uvede webové stránky správce, na kterých je zmiňován.

Subjekt údajů má k osobním údajům předaným správci údajů tato práva:

právo požadovat přístup k osobním údajům* (čl. 15 Nařízení), jejich opravu či doplnění*, jsou-li nepřesná, (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz* (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování* (čl. 18 Nařízení),
právo na přenositelnost osobních údajů* (čl. 20 Nařízení),
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů* (čl. 21 Nařízení),
právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

* Své žádosti či připomínky správci posílejte na email [email protected]. Požádá-li subjekt údajů o výkon svého práva dle článků 15 až 20 Nařízení, je správce oprávněn požádat subjekt údajů v případě, že nemá dostatek údajů k identifikaci subjektu údajů, aby mu subjekt údajů poskytl dodatečné informace umožňující jeho identifikaci, jinak nemusí jeho žádosti vyhovět.

, které v souvislosti s používáním svých stránek od uživatelů získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.

Přístup k převážné většině informací zveřejňovaných na stránkách portálu forexbanka.cz získá uživatel bez registrace, tj. bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne provozovatelům portálu forexbanka.cz prostřednictvím registrace jakékoliv své osobních údajů, mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy.

Správcem údajů je provozovatel webu forexbanka.cz, Ing.Josef Kadraba, email: [email protected]

Správce zpracovává údaje poskytnuté subjekty údajů nebo z veřejných zdrojů nebo na základě smlouvy od jiného správce. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Podrobnosti o zpracovávání osobních údajů v jednotlivých případech jsou uvedeny zde:

Účelem zpracování je informování veřejnosti a klientů správce o detailech podnikatelských subjektů a vztahů mezi nimi navzájem a o detailech vztahů podnikatelských subjektů k veřejnosti a dále pro statistické účely (výpočty počtu podnikatelů dle různých charakteristik). Zpracování probíhá na základě oprávněných zájmů veřejnosti, správce a jeho klientů; tento zájem je vyjádřen mimo jiné zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Zpracovávána jsou výhradně pouze data poskytovaná jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je správce jako zpracovatel osobních údajů získal na základě smlouvy s jiným správcem. Zdrojem zpracování je k 25. 5. 2018:

seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku,
seznam o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku,
živnostenský rejstřík,
sbírka listin veřejného rejstříku,
registr ekonomických subjektů vedený ČSÚ,
informace o kandidátech a zvolených osobách ze serveru www.volby.cz zveřejněné ČSÚ,
databáze ochranných známek v ČR a EU,
údaje z katalogu ŽivéFirmy.cz.

 

Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Zpracovávanými údaji jsou jméno a příjmení, případně tituly subjektu údajů, adresa bydliště, datum narození, případný vztah k právnických osobám, IČO u fyzických osob podnikatelů. Z evidence volných pracovních míst a katalogu ŽivéFirmy.cz pak i emailová adresa a telefonní číslo, jde-li o zveřejněné pracovní emailové adresy a telefonní čísla. Informace o kandidátech a zvolených osobách ze serveru www.volby.cz pak navíc i věk a politická příslušnost.

Osobní údaje fyzických osob zveřejňované na webových stránkách správce jsou až na dále uvedené výjimky částečně anonymizovány tak, že z nich obvykle nelze bez dalších informací konkrétní fyzickou osobu identifikovat. Anonymizace probíhá tak, že není zveřejňováno datum narození a plná adresa (pouze obec, případně okres či stát bydliště) subjektu údajů. Výjimkou jsou údaje z evidence volných pracovních míst a katalogu ŽivéFirmy.cz, kde může být zveřejněno kontaktní jméno a příjmení, pracovní emailová adresa či telefonní číslo, a dále údaje o kandidátech a zvolených osobách, kde může být zveřejněno plné jméno a příjmení a politická příslušnost, a údaje týkající se ochranných známek, kde může být zveřejněno jméno a příjmení majitele ochranné známky.

Správce nevyužívá získané osobní údaje k marketingovým ani jiným účelům, než výše uvedeným.

Osobní údaje správce ukládá pouze po dobu, po kterou jsou přístupné na zdrojích, po uplynutí této doby budou smazány; správce však může mazané údaje statisticky zpracovat a výsledky dále uchovávat.

 

Uživatel má k osobním údajům získaným správcem údajů tato práva:

právo požadovat přístup k osobním údajům* (čl. 15 Nařízení), jejich opravu*, jsou-li v rozporu se zdrojovými daty, (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz* (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování* (čl. 18 Nařízení),
právo na přenositelnost osobních údajů* (čl. 20 Nařízení),
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů* (čl. 21 Nařízení),
právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

 

* Své žádosti či připomínky správci posílejte na email [email protected]. Vzhledem k tomu, že správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, nebude obvykle schopen identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení (osob se stejným jménem a příjmením bude mít správce v evidenci více). Bude-li uživatel např. žádat o výmaz či bude vznášet námitku, urychlí vyřízení své žádosti tím, že uvede přesnější identifikaci své osoby kromě jména a příjmení, např. bydliště, datum narození, případě uvede webové stránky správce, na kterých je zmiňován.

Subjekt údajů má k osobním údajům předaným správci údajů tato práva:

právo požadovat přístup k osobním údajům* (čl. 15 Nařízení), jejich opravu či doplnění*, jsou-li nepřesná, (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz* (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování* (čl. 18 Nařízení),
právo na přenositelnost osobních údajů* (čl. 20 Nařízení),
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů* (čl. 21 Nařízení),
právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

* Své žádosti či připomínky správci posílejte na email [email protected]. Požádá-li subjekt údajů o výkon svého práva dle článků 15 až 20 Nařízení, je správce oprávněn požádat subjekt údajů v případě, že nemá dostatek údajů k identifikaci subjektu údajů, aby mu subjekt údajů poskytl dodatečné informace umožňující jeho identifikaci, jinak nemusí jeho žádosti vyhovět.