8 % činil v roce 2023 meziroční pokles emisní intenzity Skupiny ČEZ

Emise při výrobě elektřiny a tepla se tak podařilo snížit na 0,27 t CO2e/MWh. Oproti roku 2001 ČEZ snížil tento ukazatel o více než 60 % a aktuálně se nachází nejen hluboko pod emisemi tzv.
ZDROJ: Podnikání

Zajímavost :  Zdeněk Zádrapa je novou posilou retailového oddělení CBRE