Pavol Lupták: Státy musí začít uznávat kryptoměny, jinak se zhroutí

Na kryptoměnové konferenci CryptoByte 2024 v Liberci se sešli bitcoineři z celého Česka a Slovenska. Nechyběl ani Pavol Lupták, propagátor kryptoanarchismu a etického hackingu.

Jeho přednáška se týkala primárně osobní svobody bitcoinových nadšenců. Popisoval, zda dokáže bitcoinová aristokracie přežit v budoucnu, jakým nástrahám bude čelit a zda dokáže změnit svět k lepšímu. Dále se ve své přednášce věnoval souboji mezi státem a bitcoinem.

Bitcoinová aristokracie a dopad bitcoinu na společnost

Lupták zvažoval možné budoucí scénáře toho, co se stane s bitcoinovou aristokracií (movití držitelé bitcoinu). Došel k závěru, že bitcoinová aristokracie dokáže přežít jen v tom případě, že bude mít dostatek prostředků. Jakožto hlavního hybatele uvedl možnost lobbovat politiky. Díky dostatečného tlaku se i bitcoineři budou moct spolupodílet na tvorbě budoucí podoby státu.

Bitcoineři musí mít dostatečný politický a ekonomický tlak, aby odstranili antibitcoinové tendence.

– Pavol Lupták, zdroj: CryptoByte 2024, citace z přednášky

Dále se Lupták dotkl svou prezentací i sociologických dopadů Bitcoinu. Představil společnost, jakožto útvar, který historicky byl a je i dodnes kolektivní. Za vytvoření kolektivní společnosti může centrální vláda, či autorita, která na jednotlivce dohlíží a má na ně vliv. Podle Luptáka však Bitcoin mění společnost z kolektivní na individualistickou. Díky decentralizace může držitel bitcoinu zažívat výrazné výhody, týkající se primárně osobní svobody, oproti držiteli státní FIAT měny.

Zajímavost :  Tretina Slovákov verí, že do potravín sa primiešava jedovatý hmyz. Legislatíva eurozóny je však jedna z najprísnejších

Budoucnost státního boje s Bitcoinem

Většina států západního světa se staví vůči adopci Bitcoin kriticky. Nedávno prošla regulace kryptoměn MiCA na evropské úrovni, která má zvýšit transparentnost plateb a chránit tak investory. Tyto tendence zákonodárných představitelů však jsou však v přímém rozporu s filozofií Bitcoinu, která je postavená primárně na anonymitě a absence třetích stran.

Právě z toho důvodu se podle Pavla Luptáka již nyní tvoří tzv. bitcoinové ráje. Tedy „…země, pro které je výhodné, aby jim turisti vozili opravdové peníze (bitcoin).” Podle Luptáka může trvat 20 až 30 let, než se klasické FIAT peníze zhroutí a s nimi i jejich emitenti, kterými jsou patřičné státy.

Zajímavost :  Bieleho koňa obliekli a navoňali. Začal sa súd s kamarátom Dobroslava Trnku

Musí přijít státní transformace k přístupu k financím. Jedním z východisek jsou nyní pro státy tzv. CBDC (Central Bank Digital Currency). Lupták dále tvrdí, že prostřednictvím zavedení CBDC chtějí státní představitelé nadále kontrolovat digitální finanční prostor. Jedná se tedy o kompromisní řešení, jak přesunout státní měnu do digitálního světa a zároveň si udržet kontrolu nad obyvateli.

Pokud státy nepřejdou na kryptoměny, tak zkolabují. Jediný způsob, jak můžou přežít, je vytvořit si své vlastní CBDC. Je to pro ně otázka přežití. Státy nemají na výběr.

– Pavol Lupták, zdroj: CryptoByte 2024, citace z přednášky

Ve své přednášce přednášce Pavel Lupták v rámci krypto-anarchistické filosofie vyzdvihoval také důraz na osobní ochranu dat a anonymitu při nákupech bitcoinu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO