Referent/Referentka do odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání

Publikováno:

23.1.2023

Autor:

11100 odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka do oddělení brownfields

Č.j.: MPO 1833/23/71100/11000

Datum: 23. ledna 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení brownfields přijme referenta/referentku na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti (s0581):

Administrace žádostí v rámci dotačního programu Czech Rise Up 3.0, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy:

  • administrace žádostí o poskytnutí dotace;
  • administrace žádostí o platbu;
  • provádění kontrol u příjemců dotace;
  • komunikace a jednání se žadateli/příjemci dotace.

Požadujeme:

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

   1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt;
   2. dosáhnout věku 18 let;
   3. být plně svéprávný;
   4. být bezúhonný;
   5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání, nebo praxe;
   6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO – Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída (
  platový tarif od 30 780 Kč do 45 420 Kč), s možností osobního ohodnocení (minimální rozpětí od 2 271 Kč do 6 813 Kč ), s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
 • příspěvek na stravování.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do
3. února 2023 na e-mail:  [email protected].

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO