Kalkulačka: Nemocenská 2024

Po dobu prvních 14 dnů dostává zaměstnanec „nemocenskou“ ve formě náhrady mzdy. Od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí nemocenskou příslušná OSSZ, a její výše se vypočítává na základě redukovaného denního vyměřovacího základu, což je hrubý příjem v 12ti předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den.

Při výpočtu nemocenské se denní vyměřovací základ redukuje. Redukční hranice se každoročně mění. V roce 2024 se do částky 1466 Kč započítává z 90 %, nad částku 1466 Kč do částky 2199 se započítává z 60 % a nad částku 2199 Kč do částky 4397 Kč se započítává z 30 %. Nad částku 4397 Kč se denní redukovaný vyměřovací základ nezapočítává.

Denní nemocenská následně činí 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu v prvních 16 dnech, v následujících 30 dnech potom 66 procent a v dalších dnech 72 procent.

Nemocenská je dávkou nemocenského pojištění a nárok na nemocenskou mají pouze zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění a OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění.

Platba nemocenského pojištění v roce 2024

V roce 2024 platí všichni zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to i na zkrácený úvazek, vyšší daně ze mzdy, neboť od roku 2024 odvádí nově 0,6 % na nemocenském pojištění. Vyšší zdanění však nezvyšuje finanční plnění během nemoci.

Nemocenská versus náhrada mzdy za nemoc

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), náleží až následně. Nemocenská se tedy vyplácí od 15. dne a nejdéle zpravidla 380 dní. OSVČ logicky náhradu mzdy nečerpají, ale až případně nemocenskou.

Jak a z čeho se počítá nemocenská?

Částka nemocenské závisí na předchozím rozhodném příjmu, zpravidla za předchozích 12 kalendářních měsíců. U zaměstnanců se hodnotí hrubá mzda, u OSVČ platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy, tím vyšší následná nemocenská.

Kolik procent je nemocenská?

Při výpočtu nemocenské platí, že čím delší pracovní neschopnost, tím vyšší finanční plnění. Do 30. dne pracovní neschopnosti totiž činí nemocenská 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne potom 66 procent a následně již 72 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Zajímavost :  Zomrel Fedor Flašík. Muž, ktorý robil kampaň pre Mečiara a vytvoril Fica

Jak se vypočítá denní vyměřovací základ?

Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ (průměrný hrubý denní příjem za předchozí období), který se při výpočtu redukuje.

V roce 2024 platí, že:

  • do částky 1 466 korun se započítává z 90 procent,
  • od 1 466 korun do 2 199 korun z 60 procent,
  • od 2 199 korun do 4 397 korun z 30 procent.
  • k dennímu vyměřovacímu základu nad 4 397 korun se nepřihlíží.

Do 30. dne pracovní neschopnosti činí nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne 66 % a od 61. dne potom již 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Při výpočtu nemocenské platí, že čím delší nemocnost, tím vyšší průměrné finanční plnění za den nemoci.

Víkendy: Jakou roli hrají ve výpočtu?

Nemocenská náleží za kalendářní dny, tedy i za sobotu a neděli.

Zkušební a výpovědní doba a nemocenská

Nárok na nemocenskou mají i zaměstnanci ve zkušební nebo výpovědní době. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, což je splněno i při práci na zkrácený úvazek. Například při práci na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 tisíc korun a méně však účast na pojištění nevzniká. Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení zaměstnání, jestliže k nástupu na nemocenskou dojde v 7denní ochranné lhůtě.

Kdy chodí nemocenská na účet?

Příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenskou zpětně do jednoho měsíce po dni kdy byly doručeny všechny potřebné doklady pro výpočet nemocenské.

Kontrola po dobu nemocenské: Kdy může přijít?

Během čerpání nemocenské je nutné dodržovat lékařem stanovený režim, přičemž případná kontrola ze strany OSSZ může přijít během celé doby čerpání nemocenské. Nedodržení stanoveného režimu je sankciováno – např. odebráním nebo krácením nemocenské, udělením pokuty.

Ochranná lhůta u nemocenské

Nemocenskou je možné čerpat i po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, podmínkou je však nástup na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení takového zaměstnání. Jestli byl pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou nebo výpovědí, nemá na délku ochranné lhůty vliv.

Zajímavost :  Ranní check: Železnice vydělává. Stát podporuje startupy, ale vláda o tom mlčí

Kdo vyplácí nemocenskou?

Částka nemocenské závisí na dosahovaných rozhodných příjmech, zpravidla v předchozích 12 kalendářních měsících. Nemocenskou následně vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.

OSVČ a nemocenská

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. V roce 2024 činí sazba dobrovolného nemocenského pojištění 2,7 % z vyměřovacího základu. V prvních dvou týdnech nemoci jsou však bez peněz i OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění. Většina OSVČ si ale dobrovolné nemocenské pojištění neplatí a nemá tak nárok na nemocenskou.

OBZP s pasivními příjmy nemají nárok na nemocenskou

Pasivní kapitálové příjmy (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní zdanitelné příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu) nezakládají účast na nemocenském pojištění. Ti, kteří mají pouze pasivní příjmy se pro účely zdravotního pojištění považují za osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Nárok na nemocenskou OBZP nemají bez ohledu na výši svých pasivních příjmů.

Kalkulačka nemocenské zaměstnanců v roce 2024

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 dní, 60 dní a 90 dní (vždy od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) v závislosti na výši průměrné hrubé měsíční mzdy. Vždy máme současně uvedenu i průměrnou denní nemocenskou.

U všech příjmů platí, že čím delší nemocnost, tím vyšší průměrná denní nemocenská. Z tabulky např. vidíme, že u hrubé mzdy ve výši 40 tisíc Kč činí průměrná denní nemocenská za 30 dní nemoci (od 15. kalendářního dne) 744 Kč, zatímco při nemocenské za 90 dní nemoci činí průměrná denní nemocenská již 804 Kč.

Hrubá mzda

Nemocenská za 30 dní/denní průměr

Nemocenská za 60 dní/denní průměr Nemocenská za 90 dní/denní průměr
20 tisíc Kč 11 170 Kč /372 Kč 23 404 Kč /390 Kč 36 214 Kč /402 Kč
30 tisíc Kč 16 746 Kč /558 Kč 35 098 Kč /585 Kč 54 298 Kč /603 Kč
40 tisíc Kč 22 324 Kč /744 Kč 46 778 Kč /780 Kč 72 368 Kč /804 Kč
50 tisíc Kč 26 900 Kč /897 Kč 56 364 Kč /939 Kč 87 204 Kč /969 Kč
60 tisíc Kč 30 608 Kč /1 020 Kč 64 140 Kč /1 069 Kč 99 240 Kč /1 103 Kč
70 tisíc Kč 33 732 Kč /1 124 Kč 70 690 Kč /1 178 Kč 109 360 Kč /1 215 Kč
80 tisíc Kč 35 602 Kč /1 187 Kč 74 608 Kč /1 243 Kč 115 438 Kč /1 283 Kč
90 tisíc Kč 37 470 Kč /1 249 Kč 78 526 Kč /1 309 Kč 121 486 Kč /1 350 Kč
100 tisíc korun 39 310 Kč /1 310 Kč 82 370 Kč /1 373 Kč 127 430 Kč /1 416 Kč
Zajímavost :  Maďaři ovládnou síť moravských prodejen Hruška, nákup schválil úřad

Zdroj Zde