Tabulka: Důchodový věk po zvýšení a jak funguje předčasný odchod do penze

Důchodový věk v Česku se během let neustále zvyšoval a stále se zvyšuje. S dalším prodlužováním důchodového věku nad 65 let počítá i důchodová reforma. Nejvíce se přitom prodlužování důchodového věku dotklo žen, které vychovaly více dětí.  

V přiložené tabulce níže máme uveden řádný důchodový věk u vybraných ročníků narození, který je přílohou zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Z přiložené tabulky vidíme, že ženy narozené v roce 1940, které vychovaly dvě děti, měly řádný důchodový věk 55 let a ženy, narozené v roce 1965, které vychovaly dvě děti, mají řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců, to je zvýšení řádného důchodového věku téměř o 10 let.

Z důvodu postupného sjednocování důchodového věku pro muže i ženy přitom během let více stoupal řádný důchodový věk ženám než mužům.

Rok narození Muži Ženy (dle počtu dětí)
0 1 2 3 a 4 5 a více
1940 60r + 10m 57r + 8m 56r + 4m 55r 54r 53r
1945 61r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 55r + 4m 54r
1950 62r + 6m 61r 59r + 8m 58r + 4m 57r 55r + 8m
1955 63r + 4m 62r + 8m 61r + 4m 60r 58r + 8m 57r + 4m
1960 64r + 2m 64r + 2m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m 59r + 2m
1961 64r + 4m 64r + 4m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m 59r + 8m
1962 64r + 6m 64r + 6m 64r + 6m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m
1963 64r + 8m 64r + 8m 64r + 8m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m
1964 64r + 10m 64r + 10m 64r + 10m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m
1965 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 61r + 8m
Zajímavost :  Škoda Auto zvýšila v prvním čtvrtletí dodávky vozů zákazníkům o 5,2 procenta na...

Zdroj: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Budoucím důchodcům hrozí chudoba, varuje stát dnešní třicátníky a čtyřicátníky

Prolomení věkové hranice 65 let

Plánovaná důchodová reforma počítá s dalším postupným zvyšováním řádného důchodového věku nad 65 let. V případě úspěšného legislativního procesu by se toto zvýšení týkalo lidí narozených v roce 1966 a později. Prozatím je naplánován důchodový věk pro lidi narozené v letech 1966 až 1972, jak je uvedeno v tabulce níže. Následně by se důchodový věk zvyšoval v závislosti na střední délce života 50letých občanů.

1966 65r + 2m 65r + 2m 65r + 2m 65r + 2m 63r + 8m 62r + 2m
1967 65r + 4m 65r + 4m 65r + 4m 65r + 4m 64r + 2m 62r + 8m
1968 65r + 5m 65r + 5m 65r + 5m 65r + 5m 64r + 8m 63r + 2m
1969 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 2m 63r + 8m
1970 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 64r + 2m
1971 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 64r + 8m
1972 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 2m
Zajímavost :  Slovák má famózne čísla, neznáma superstar ide nonstop. Črtá sa veľkolepý prestup

Zdroj: Návrh MPSV

Vyšší důchodový věk sníží důchody

Zvyšování řádného důchodového věku bude pro řadu lidí znamenat snížení měsíčního důchodu, neboť ze zdravotních a pracovních důvodů nebudou moci pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a budou volit odchod do předčasného důchodu nebo předdůchodu.

Důchody v Česku a na Slovensku: Srovnání a rozdíly po mimořádných valorizacích

Aktualizováno

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 procenta výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu je přitom možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Občané volící odchod do předčasného důchodu mají následně omezenu valorizaci, kdy až do dosažení řádného důchodového věku mají nárok na zvyšování pouze základní výměry starobního důchodu.

Doba předdůchodu nezvyšuje dobu pojištění

Při volbě předdůchodu, tj. vlastních naspořených finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a následném odchodu do řádného starobního důchodu, je sice měsíční důchod značně vyšší než při odchodu do předčasného důchodu, neboť nedochází ke krácení, ale pořád je nižší, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Samotná doba čerpání předdůchodu totiž nezvyšuje dobu pojištění ovlivňující částku starobního důchodu.

Zdroj Zde